Call for Papers

Call for abstracts and posters 

XXI Annual Conference of Youth Studies 2022

On-line and off-line: Digitalization and the ‘fresh contact’ generation

University of Eastern Finland, Joensuu, 9–10 November 2022

(in Finnish below)

The theme of the conference is On-line and off-line: Digitalization and the ‘fresh contact’ generation. For some decades now, young people have been described as ‘digital natives’, born in the era of digital developments and therefore believed to benefit from them much more than older generations. Despite the numerous promises and imaginaries of digitalization (as a means of equalizing opportunities to study, participate, engage in activities, consume, etc.), it has not been able to eradicate the inequalities that characterize young people’s everyday lives and life courses. On the contrary, the trends can be quite the opposite in many ways as digitalization has added one more dimension to the complexity of social differences and inequalities. During this conference, digitalization and its implications for young people will be examined from many different angles.

Keynote speakers

The keynote presenters at the conference will be Professor Kirsten Drotner (Denmark), Dr Sofia Laine (the Finnish Youth Research Network), and Project Coordinator of Petlja, Katarina Andjelkovic, MA (Serbia).

Call for papers and posters

We are now inviting proposals for presentations for the working groups. We welcome contributions related to the Conference’s theme and other current themes in youth studies. We also encour-age presentations that highlight new approaches and methods within the field of youth studies. The conference will be conducted primarily in Finnish, but presentations in English are also welcome.

The Annual Conference on Youth Studies will host a wide range of working groups (both in English and Finnish).

If you are unable to find a suitable working group, you can submit your abstract by selecting “Open group” and the organizers will either recommend a suitable group for your presentation, or set up new working groups accordingly. If you have any questions about a specific working group, please contact the relevant coordinator directly.

Please submit your abstract (max 300 words) by 12 September via the electronic form.

Acceptance decisions will be sent by 22 September at the latest.

Organizers 

The Annual Conference of Youth Studies is a joint collaboration between the Finnish Youth Research Society and the sociology discipline at the University of Eastern Finland. 

For further information, please contact: Tanja Konttinen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

***

Esitelmä- ja posterikutsu 

XXI Nuorisotutkimuspäivät 2022
On-line ja off-line: Digitalisaatio, ”digismi” ja tuoreen kosketuksen sukupolvi

Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa 9.–10.11.2022

Vuoden 2022 Nuorisotutkimuspäivillä digitalisaation merkitystä nuorten elämässä tarkastellaan monista erilaisista näkökulmista. Nuorista on jo kauan puhuttu varsin kritiikittömästi digitalisaation hallitseman yhteiskuntakehityksen sisään syntyneinä diginatiiveina ja tästä erityisellä tavalla hyötyvänä ”tuoreen kosketuksen” sukupolvena. Kaikille elämänaloille vyöryneeseen teknologiakehitykseen liitetyistä lupauksista ja kuvitelmista huolimatta palvelujen, harrastusten, vuorovaikutuskäytäntöjen, opintojen, poliittisen osallistumisen ja kulutusmahdollisuuksien siirtyminen digitaaliseen infrastruktuuriin ei ole onnistunut häivyttämään nuorten arkea ja elämänkulkuja leimaavaa eriarvoisuutta – monissa asioissa on itse asiassa saattanut käydä jopa päinvastoin.

Pääpuhujat

Päivien pääpuhujiksi on kutsuttu mediatutkimuksen professori emerita Kirsten Drotner Tanskasta, tuleva tutkimusprofessori Sofia Laine Nuorisotutkimusverkostosta ja projektikoordinaattori Katarina Andjelkovic Serbiasta.

Esitykset ja posterit 

Haemme nyt esityksiä työryhmiin. Tarjolla on 17 työryhmää, joiden lisäksi on mahdollista tarjota esityksiä myös muista nuorisotutkimukseen kytkeytyvistä aiheista. Nuorisotutkimuspäivät pidetään pääosin suomeksi, mutta myös englanninkieliset esitykset ovat tervetulleita. 
 
Nuorisotutkimuspäivien 2022 työryhmäkuvaukset.  
 
Jos et löydä sopivaa työryhmää, voit jättää abstraktin valitsemalla kohdan ”Avoin ryhmä” ja järjestelytoimikunta etsii esityksellesi sopivan työryhmän tai perustaa uusia työryhmiä. Jos sinulla on kysyttävää tietystä työryhmästä, voit ottaa yhteyttä suoraan työryhmän koordinaattoreihin.

Lähetä abstraktisi (max. 300 sanaa) viimeistään 12.9.2021 sähköisellä lomakkeella.

Hyväksymispäätökset lähetetään 22.9.2021 mennessä.

Järjestäjät

Nuorisotutkimuspäivien järjestäjinä toimivat Nuorisotutkimusseura ja Itä-Suomen yliopiston sosiologian oppiaine. 

Lisätietoja 

Tanja Konttinen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.