Parallel Sessions I

Monday 5th November at 14:00-16:00

1. GENERATIONS AND GOOD LIFE

House of Science & Letters, Hall 401
Chair: Antti Häkkinen (University of Helsinki) & Mikko Salasuo (Finnish Youth Research Network)

The contents of good life have been subject to continuous negotiations taking place between generations and on various fields of society and culture. Historically speaking, young generations have had a central role in these negotiations, often challenging the conventional ideals of the dominant culture. The focus of this session is on the negotiations and struggles between generations concerning the good life from perspectives such as identity, norms, solidarity, and values.

 • Antti Häkkinen: Inheritance of a good life: How the ideals of a good life have been negotiated and transmitted between generations in Finland and Canada
 • Kristin Vasbø & Kristinn Hegna: Solidarity, separation and closeness. Three generations of youth's narratives of parental relations
 • Ida Vesterinen: Youth and historical culture: Classroom observations
 • Miina Keski-Petäjä: Young women in distress: Coping with unwanted pregnancies in 1950s and 1960s Finland
 • Matleena Frisk: Revolving gender norms and Finnish young women’s adoption of disposable menstrual products from the early 1960’s to the mid 1970’s

2. SEXUALITY AND WELL-BEING

University Main Building, Hall 20
Chair: Anu Isotalo (University of Turku)

 • Anu Isotalo: Teen intimate partner violence in police reports on assaults against girls in Finland
 • Kari Stefansen, Carolina Överlien & Lars Roar Frøyland: Incapacitated sexual assault (ISA) among Norwegian youth. What can be learned from open ended survey responses?
 • Hannah Walters: “I can breathe, finally”: Working-class girls’ negotiations of safe and hostile spaces en route to post-compulsory beauty education in the UK
 • Eleanor Formby & Jo Woodiwiss: Supporting LGBT+ youth cultures and well-being: Contrasting examples from the UK and Sweden
 • Hanna-Leena Laitinen, Nina Vaaranen-Valkonen, Sari Valoaho & Minna Kylmälahti: Experiences of online sexual harassment among 12-17 years old children in Finland
   

3. YOUTH POLICY AND YOUTH PARTICIPATION (1)

House of Science and Letters, Hall 312
Chair: Lasse Siurala (Tallinn University)

’Youth policy’ or ’integrated youth policy’ are essential elements of European and Finnish youth field policies and practice. Since the 1960s they have been on the the top of the respective agendas. However, conceptually they have remained obscure and, overall, there have not been very many practices of success. The paper(s) argue that there is a need to clarify the concept and to provide cleare guidelines for the implementation of coss-sectoral collaboration. A number of recent successfull examples are analysed and the outcome is amalgameted with the findings of recent management research on cross-sectoral collaboration. The result is presented as criteria for quality youth policy and as guidance to the implementation of it. Finally, a few European examples of successful projects are presented. The session wants to appeal to researchers, policy makers and practitioners to become inspired to debate on quality youth policy.

 • Dan Moxon: Youth Voice - Moving from a monologue to dialogue
 • Georg Boldt: Participating youth: civic styles in public decision-making processes
 • Guro Ødegård: Why did young Norwegians mobilize: External events or early enfranchisement?
 • Flora Perez: Challenges and tensions in implementing integrated youth politicies. The case of France.
   

4. SPACES, PLACES AND WELL-BEING

House of Science and Letters, Hall 313
Chair: Noora Pyyry (University of Helsinki) & Lauri Jäntti (Creative Urban Research Lab)

In this session, we approach young people’s everyday lives in the city with a focus on their participation and inclusion in urban matters. Questions of everyday politics and spatial negotiations are approached by looking into the diverse ways in which young people engage with the city. We are interested in hearing about research on young people’s social-material everyday practices and affectual urban geographies, as well as on their involvement with matters of inequality in the city. The session deals with young people’s responses to discriminatory or restrictive practices, as well as their future aspirations, and alternative forms of expression and identity-building in the city. The session also welcomes papers that address policy implementations and practical solutions to fighting youth exclusion in the city. The session will generate discussion on how young people take part in making more inclusive cities that allow for diversity, unplanned encounters and surprises.

 • Valerie Farnsworth: Cultural models of space and the spatial mediation of imagined futures and aspirations
 • Sari Tuuva-Hongisto: Review on increasing urban inequality and youth exclusion
 • Giacomo Bottà: Patti Smith’s Just Kids: youth, urban space, creativity and gentrification
 • Noora Pyyry & Lauri Jäntti: Affective atmospheres in young people’s experiments with urban hitchhiking
   

5. HYVÄ, PAREMPI OHJAUS - OHJAAMOJEN KEHITTYVÄT KÄYTÄNNNÖT (1)

Kaisa House, University Main Library, Meeting room 7062
Chair: Mirja Määttä (Kohtaamo, ELY), Jaakko Helander (Häme University of Applied Sciences) & Päivi Pukkila (Häme University of Applied Sciences)

Työryhmän esityksissä korostuu hyvän ohjauksen teema, oli se sitten monialaista, kuntouttavaa, nuoren tilannetta kartoittavaa tai kulttuurisensitiivistä ohjausta. Niissä korostuu myös nuorten näkökulmien esille nostaminen, hyvä ohjaushan määritellään usein nuorilähtöiseksi, nuoria kuuntelevaksi ja osallisuutta tarjoavaksi. Onko Ohjaamoissa kehittynyt uudenlaista ohjausotetta? Mikä siinä on toimivaa, mitä pitäisi huomioida jatkossa? Mitä nuoret Ohjaamolta odottavat?

 • Matilda Wrede-Jäntti & Frida Westerback: Ohjaamon monialainen työote nuorten silmin
 • Piia-Elina Ikonen & Helka Raivio: Nuorten sosiaalisen kuntoutuksen orientaatiosta - Vai kuitenkin nuorista, ohjauksesta ja oppimisesta?
 • Heidi Toivonen & Sini Korhonen: Nuoren kohtaamiskokemukset ja kohtaamisten kehittäminen Ohjaamoissa
 • Eija Raatikainen & Kirsi Purhonen: Kuka minä olen, Mitä minä osaan, Mihin minä pystyn? – Heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuoret oman tulevaisuuden rakentajina identiteettikehityksen ja palvelujärjestelmän välimaastossa
 • Jaakko Helander, Taru Lilja, Päivi Pukkila & Simo Uusinoka: Miten nuorten asiakasosallisuus toteutuu Ohjaamoissa: Havainnointien tuloksia
   

6. LAPSET JA NUORET LIIKUNNASSA JA URHEILUSSA

House of Science and Letters, Hall 404
Chair: Päivi Berg (Finnish Youth Research Network)

Huolimatta vähentyneestä fyysisestä aktiivisuudesta, liikuntaharrastukset ovat edelleen lasten ja nuorten suosituimpia harrastuksia. Työryhmässä pohditaan lasten ja nuorten liikuntaan ja urheiluun liittyviä ilmiöitä, kuten pyrkimyksiä terveyden edistämiseen, sosiaalisia suhteita sekä kasvatukseen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä teemoja. Työryhmään ovat tervetulleita esitykset eri tieteenaloilta, kehittämishankkeista kaikentasoisiin tutkimuksiin. Työryhmän järjestävät Nuorisotutkimusverkoston ja LIKES-tutkimuskeskuksen yhteishanke Kentiltä kabinetteihin: Liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus (OKM, 2014–2018) sekä Jyväskylän yliopiston PREACT - Promoting equal access and tackling discrimination against gender and sexual minorities in sport and physical education (OKM, 2018–2021)

 • Katja Rajala: Kouluyhteisöön liittyvät kokemukset ja nuorten liikkuminen
 • Susan Eriksson: Vammaisten nuorten identiteetit nuorten liikuntakulttuureissa
 • Riitta Latvio & Hanna-Mari Toivonen: Vertaistuki, vapaaehtoistoiminta ja vastuunottaminen yhdenvertaisuutta tukevassa liikuntahankkeessa
 • Päivi Berg & Mikko Salasuo: Lasten ja nuorten urheiluseura- ja liikuntaharrastusten mukaan ottavat ja ulossulkevat kustannukset sosiaalisessa mediassa
   

7. ALL YOUTH WANT TO RULE THEIR WORLD - EXPLORING YOUNG PEOPLE'S PARTICIPATION TO SUSTAINABLE WELL-BEING

House of Science and Letters, Hall 405
Chair: Heta Heiskanen (University of Tampere)

Young people’s possibilities to impact societal and political matters require strengthening. Many of them feel that politics is out of their reach, and decision-makers are not interested in their views or contributions. The eroding political trust of the young generation may, at its worst, lead to social and political frustration and eventually unsettle the stability of society. The research project ALL-YOUTH (funded by Strategic Research Council) 2018-2023 is a multidisciplinary research project which tackles this question by exploring the capacities, as well as the obstacles, of the Finnish youth, aged between 16 and 25, to engage actively with society and politics, especially in terms of sustainable future, growth, and well-being. ALL-YOUTH explores and produces new solutions to more active youth citizenship, and builds on the ideas of responsive governance and rule of law, digital innovation, and bioeconomy.

 • Jarmo Rinne: How does sustainable development meet youth’s everyday life?
 • Päivi Honkatukia & Miia Lähde: World Café workshop as a method of youth participation
 • Jari Varsaluoma & Iikka Pietilä: Young people’s ideas on ‘digital participation’
 • Heta Heiskanen & Niina Meriläinen: Youth participation in legislative processes – A case study of the High School Act in Finland - bullying narrative
   

8. JULKISTUSTILAISUUS: VÄKIVALLATTOMUUDEN SANOMAA YLÄKOULUIHIN HIPHOP -KULTTUURIN KEINOIN. BREAK THE FIGHT! -ARVIONTITUTKIMUKSEN LOPPURAPORTIN JULKISTUSTILAISUUS

Think Corner (Yliopistonkatu 4), Think Lounge 
Sofia Laine (toim.), Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2018

This book publisihing event is in Finnish only.

Minkälaista taide-, liikunta- ja tunnekasvatusta breikkitanssityöpajat ovat yläkouluikäisille? Voiko ammattitanssiteoksella vähentää koulukiusaamista? Kuinka tutkija ja toisaalta katutanssitaiteilija voivat tukea nuorten osallisuutta heitä koskevaan päätöksentekoon, kun aiheena on nuorten oman koulun ilmapiirin parantaminen tai kiusaamisen vähentäminen?

Jokaiselle lapsella ja nuorella on oikeus itseilmaisuun ja itsetunnon vahvistamiseen taiteen, katukulttuurin tai liikunnan avulla. Kiusaaminen on iso ongelma suomalaisissa peruskouluissa. Breakdance oli vaihtoehto väkivallalle sen syntysijoilla New Yorkin Bronxissa. Samalla tavoin Break the Fight! tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja vahvistaa itsetuntoaan katutaiteen avulla. Break the Fight! – Breikkaa koulukiusaamista vastaan on Arja Tiili Dance Companyn 2014 käynnistämä taidekasvatuksellisten toimintojen kokonaisuus, johon sisältyy taidetyöpajoja 6.–9.-luokkalaisille sekä ammattitanssiteoksia, joita koululaiset pääsevät katsomaan.

Nyt julkistettavassa arviointitutkimuksessa Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin (toim. Sofia Laine, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2018) seurattiin ja arvioitiin breikkitanssin taiteilija-ohjaajien työpajatyöskentelyä, työpajatoimintaa ja nuorten palautetta työpajoista neljän kunnan peruskouluissa. Työpajoihin osallistui yli 1600 yläkoululaista lukuvuoden 2017–2018 aikana. Lisäksi moniääninen tutkijan, kahden tutkimusavustajan ja kuuden yliopisto-opiskelijan kirjoittajaryhmä seurasi ja arvioi Break the Fight – I was here! -ammattitanssiteosta, osallisuustyöpajoja ja päättäjäkeskustelutilaisuuksia.

Tervetuloa kirjan julkistamistilaisuuteen kuuntelemaan, keskustelemaan ja nauttimaan pienestä tarjoilusta 5.11.2018 klo 14–16 Helsingin yliopiston Tiedekulman Think Loungeen (2. krs), Yliopistonkatu 4, Helsinki.

Ohjelma

Klo 14 Breakdance battle

Pullakahvi- ja fruitietarjoilu

14.30 Tervetuloa: koreografi ja taiteellinen johtaja Arja Tiili

14.45 Kirjan toimittajan puheenvuoro: VTT, dos., erikoistutkija Sofia Laine (Nuorisotutkimusverkosto)

15.05 Kommenttipuheenvuoro: tutkija Venla Sykäri (Helsingin yliopisto)

Mukana keskustelemassa kirjan muista kirjoittajista graduntekijä Veronica Hellström sekä tutkimusavustajat Susanna Jurvanen ja Noora Järvi

15.40 Mercedes Bentso: Viimeinen koulupäivä -musiikkivideo

15.55 Päätössanat Arja Tiili ja Sofia Laine

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii folkloristiikan yliopistolehtori Kirsti Salmi-Niklander Helsingin yliopistosta. 

9. ALTERNATIVE FORMS OF SOCIAL PARTICIPATION - NEW WAYS OF FACING ESSENTIAL NEEDS

University Main Building, Hall 19
Chair: Zyab Ibáñez (Autonomous University of Barcelona, Institute of Government and Public Policy)

 • Alexandra Bitušíková & Ivan Chorvát: "Not in Our Town “– a case study of civic/youth engagement after regional elections in Slovakia
 • Zyab Ibáñez: Re-shaping space: self-building, alternative housing and public space use among youth in Spain
 • Eckart Müller-Bachmann: The autonomists - Perceptions of societal change among radical left youth
 • Sabine Israel & Vera Lomazzi & Markus Quandt: Young adults´ societal and political engagement in Europe: The role of individual living conditions and the larger societal context 

10. NUORILLE SUUNNATTUJEN PALVELUJEN VAIKUTTAVAUUS (1)

Kaisa House, University Main Library, Meeting room 2024
Chair: Teemu Vauhkonen (Finnish Youth Research Network)

Vaikuttavuuden tutkimus on kasvava trendi julkishallinnossa. Työryhmä kokoaa yhteen nuorten palveluiden vaikuttavuuden tutkijoita. Vaikka nuorten palvelujen vaikuttavuuden tutkimus on ennen muuta määrällistä tutkimusta, myös laadullinen tutkimus tuottaa kasautuvaa tietoa vaikuttavuuden mekanismeista. Määrällisesti vaikuttavuutta voidaan tarkastella nuorten palvelujen omien tavoitteiden saavuttamisen tai pitkän aikavälin tarpeiden mukaan. Nuorten palvelujen omien tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata esimerkiksi nuorten hyvinvoinnilla ja elämänhallinnalla tai nuorten saamalla avulla ja jatkotoimenpiteisiin ohjaamisella. Palvelujen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista voidaan puolestaan mitata niiden jälkeisinä mahdollisina työllistymis- ja opintopolkuina sekä suorina ja välillisinä muutoksina etuuksien ja palveluiden kysynnässä. Pitkän aikavälin vaikutusten mittaaminen edellyttää paneeliaineistoja. Kustannusvaikutusten mittaamisessa puolestaan pyritään mittaamaan palvelujen tuottamia kokonaissäästöjä pitkällä aikavälillä ja suhteuttamaan ne palvelujen kustannuksiin. Koska useimmiten palvelujen vaikuttavuutta mitataan toiminnan omien tavoitteiden saavuttamisella, aiheellinen kysymys on myös se, kuinka hyvin toiminnan omien tavoitteiden saavuttaminen ennustaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista.

 • Veli Liikanen & Marja Moisala: Etsivän nuorisotyön tiedonkeruu, rajoitteet ja kehittämistarpeet
 • Reija Paananen & Anne Surakka: Ensisijaisten hyvinvointivaikutusten arvioinnin kehikko – työkalu positiivisen muutoksen osoittamiseen
 • Ruth Bamming: Työpajat ja etsivä nuorisotyö vuonna 2017
 • Teemu Vauhkonen: Etsivän nuorisotyön vaikuttavuus
 • Anne Surakka: Valmennuspaja-asiakkuus ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö
 • Tanja Kirjavainen: The effectiveness of youth workshops
   

11. HEALTH, CARE AND WELL-BEING

House of Science and Letters, Hall 104
Chair: Antti Maunu (University of Turku)

Health equity is an important dimension and indicator of social equality. However, in Finland and other societies, health disparities are a deep-rooted and nasty problem. In the session, we delve into youth health, health promotion, and youth participation in health care from social and cultural perspectives. We focus especially on the subjectivity and agency of young people themselves, and do not consider youth as a mere object of health interventions.

 • Ernesta Sofija: ‘Get centred and carry on’: managing well-being during emerging adulthoodc
 • Malla Heino: Care Responsibilities of Confirmation Candidates in their Families in five Espoo City Parishes
 • Antti Maunu: Social Sense of Health of Finnish Vocational Students
 • Sanna Peltola: Vivo -Empowerment for Youth – Well-being by group activity
   

12. SCHOOL, EDUCATION AND WELL-BEING

House of Science and Letters, Hall 309
Chair: Tarja Tolonen (University of Helsinki)

 • Mira Aaboen Sletten: Gender differences in mental health problems – the role of school stress, self-efficacy and achievement
 • Hanna Rinne, Johanna Korkeamäki & Tiia Villa: Perhetaustan yhteys toiselle asteelle pääsyyn ja sieltä valmistumiseen erityisopetukseen osallistumisen mukaan
 • Jo Bishop: “Like an older sister… or maybe mother…?” School students’ perceptions of educational paraprofessionals
 • Riikka Sirkko: ”Se oli vähän niinku perhe.” Yhteenkuuluvuuden tunteen ilmeneminen yhteisopetusluokan oppilaiden puheessa
 • Aurora Feria-Viceo: Vocational training in Spain: Is the motivation of students a cause of its success?