Kaisa Vehkalahti

Kaisa Vehkalahti

Research Manager

PhD, Adjunct Professor of Cultural and Social History

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+358504911746

Introduction

In Finnish

On leave until December 2020.

During her leave, Vehkalahti can be reached at the University of Oulu, Department of History. Contact:
P.O. Box 8000
FI-90014 University of Oulu
tel. +358-504911746


 

Kaisa Vehkalahti is Research Manager at the Finnish Youth Research Network FYRN, and Adjunct Professor of Cultural and Social History at the University of Oulu.

Vehkalahti is a member of the management board for Finnish Youth Research Network. She is the leader for two EU-funded projects: Promoting Youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ’conflicted’ young (PROMISE, 2016–2019) and FACT for Minors: Fostering Alternative Care for Troubled Minors (2016–2018). For further information on her current projects, see the list below. Vehkalahti is the Secretary of the Ethics Committee for Youth and Childhood Studies in Finland and she is the editor-in-chief of Kasvatus & Aika, Finnish peer-reviewed journal in History of Education.

Vehkalahti received her PhD from the department of Cultural History, University of Turku, in 2008. Before joining the Finnish Youth Research Network she has been affiliated with the University of Turku, at the Turku Institute for Child and Youth Research (CYRI), Department of Cultural History and Turku Open University. She is the author of Constructing Reformatory Identity. Girls’ Reform School Education in Finland, 1893–1923 (Peter Lang, 2009) as well as other publications on the history of childhood and youth, research ethics, memory studies, girlhood studies, and cultural history of writing.  Vehkalahtis current research interests focus on the changing rural youth in Finland and her research is linked to the qualitative longitudinal project Youth in Time.

Vehkalahti lectures and supervise theses related to history of childhood, youth and education. She is the leader of the multidisciplinary research team focusing on History of Childhood and Education 'Lapanen', based at the University of Oulu.

 

April 2017

A. Peer-reviewed scientific articles 

 1. Anne Koskela & Kaisa Vehkalahti 'Child in a Form: The Definition of Normality and Production of Expertise in Teacher Statement Forms – The Case of Northern Finland, 1951–1990. Paedagogica Historica. (Published ahead of print online 23 Dec 2016 http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2016.1267780)
 2. Kaisa Vehkalahti, ‘Notions of Parenting and the Home in the Institutional Care of Delinquent Girls in Finland 1900–1950.’ In Raising the Nation: Parenting and the State in Britain and Europe, 1870–1950. Ed. by Hester Barron & Claudia Siebrecht. (Palgrave Macmillan: Basingstoke–Hampshire) (in print)
 3. Kaisa Vehkalahti: ‘Bad Girl Biographies: Child Welfare Documents as Gendered Biographies.‘ In Biography, Gender, and History: Nordic Perspectives. Ed.by Erla Hulda Halldorsdottir, Tiina Kinnunen, Maarit Leskelä-Kärki & Birgitte Possing. (k&h: Turku 2016) (in print)
 4. Johanna Sköld & Kaisa Vehkalahti, ‘Marginalized Children - Methodological and Ethical Issues in the History of Education and Childhood.’ Introduction to the special issue of History of Education 45 no 4 (2016), 403–410.
 5. Kaisa Vehkalahti, ‘Dusting the Archives of Childhood. Child Welfare Records as Historical Sources. History of Education 45 no 4 (2016), 430–445.
 6. Kaisa Vehkalahti, ‘Muisti ja tunteet 1920–1930-luvulla syntyneiden naisten omaelämäkerrallisissa nuoruuskertomuksissa.’ In Nainen kulttuurissa, kulttuuri naisessa. Ed. by Viola Parente-Čapková, Heidi Grönstrand, Ritva Hapuli & Kati Launis. (k&h: Turku 2015), pp. 321–346. {Memory and emotions in the autobiographical writings of elderly Finnish women, born in the 1920s–1930s.}
 7. Kaisa Vehkalahti, ‘Se virallinen tarina? Lastensuojeluarkistojen hiljaisuuksia’. In Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Ed. by Antti Häkkinen and Mikko Salasuo. (Vastapaino, Tampere 2015), pp. 234–263. {The official truth? Silences in the Finnish child welfare archives.}
 8. Kaisa Vehkalahti, ‘Muisteltu ja kerrottu nuoruus 1920–1930-luvulla syntyneiden omaelämäkerrallisissa teksteissä.’ In Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Ed. by Kaisa Vehkalahti and Leena Suurpää. (Nuorisotutkimusverkoston / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 152: Helsinki 2014), pp. 58–87. {Finnish youth remembered and narrated in the autobiographies of the generation born in 1920s–1930s}
 9. Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää, ’Nuoruus, sukupolvet ja oman elämän kirjoittaminen.’ In Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Ed. by Kaisa Vehkalahti and Leena Suurpää. (Nuorisotutkimusverkoston / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 152: Helsinki 2014), pp. 5–29. {Youth, generations and autobiographical writing}
 10. Kaisa Vehkalahti & Susanna Hoikkala,’Gender and Discipline in the Finnish Reformatories of the 1920s’, Journal of the History of Childhood and Youth 7 no 3 (2013), pp. 459–481.
 11. Elina Pekkarinen & Kaisa Vehkalahti, ’Instituutiot lapsuutta ja nuoruutta rakentamassa – lapset ja nuoret instituutioita uudistamassa’. In Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Ed. by Elina Pekkarinen, Kaisa Vehkalahti and Sami Myllyniemi. (Nuorisotutkimusverkoston / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 131: Helsinki 2012), pp. 7–19. {Institutions in childhood and youth studies. Introduction to the Statistical year book of young people’s living conditions in Finland }
 12. Kaisa Vehkalahti, ‘Opitut tunteet, kerronnan kaavat. Kirjeet 1900-luvun alun koulukotikasvatuksessa.’ In Kirjeet ja historiantutkimus. Ed. by Maarit Leskelä-Kärki, Anu Lahtinen and Kirsi Vainio-Korhonen. (The Finnish Literature Society: Helsinki 2012), pp. 220–237. {Letters as educational tools in Finnish reform school education}
 13. Anu Lahtinen, Maarit Leskelä-Kärki, Kirsi Vainio-Korhonen & Kaisa Vehkalahti: Kirjeiden uusi tuleminen. In Kirjeet ja historiantutkimus. Ed. by Maarit Leskelä-Kärki, Anu Lahtinen and Kirsi Vainio-Korhonen. (The Finnish Literature Society: Helsinki 2012), pp. 9–27. {New perspectives to letters as historical sources}
 14. Kaisa Vehkalahti, ‘The Urge To See Inside And Cure: Letter Writing As An Educational Tool In Finnish Reform School Education, 1915–1928.’ Paedagogica Historica, vol XLVI, no 1–2/2008, pp.193–205.
 15. Kaisa Vehkalahti, ‘Lankeemuksen ja katumuksen tyttäret. Kulttuuriset konventiot 1900-luvun alun kasvatuslaitostyttöjen elämäkerrallisissa kuvauksissa.’ In Nuoruus ja koulukoti. Ed. by Markku Jahnukainen, Taru Kekoni ja Tarja Pösö. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 43, Helsinki 2004, pp. 61–94. {Cultural conventions in the autobiographical writings of early-20th-century reform school girls}
 16. Kaisa Vehkalahti, ‘Portraits of Delinquency and Penitence: Telling Life-Stories in Reform School Context.’ History of Education Researcher, no 71, May 2003, pp. 14–27.
 17. Kaisa Vehkalahti, ‘Tiedän paikan armahan... Koti ja kodin ikävä 1900-luvun alun kasvatuslaitostyttöjen kirjeissä. In Kasvatushistoria nyt. Makro- ja mikrotutkimuksesta marginaalisuuden, sukupuolen ja tilan analyysiin. Kasvatusalan tutkimuksia no 14. Ed. by Marjo Nieminen ja Minna Vuorio-Lehti. Suomen kasvatustieteellinen seura, 2003, pp. 237–265. {Notions of home and home-sickness in the early-20th-century reform school context

  B. Non-refereed scientific articles 

 18. Kaisa Vehkalahti, ‘Heinäpellolta tanssilavalle. 1950-luvun kultainen nuoruus.’ In Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla. Ed. by Kirsi-Maria Hytönen and Keijo Rantanen. Atena, Jyväskylä 2013, pp. 53–65. {Finnish youth of 1950s}
 19. Kaisa Vehkalahti, ‘”Ja musteessa pari pisaraa ystävyyttä”. Ritva Hapuli kulttuurihistorioitsijana. In Ritvan Ystäväkirja. Ritva Hapulin 60-vuotis juhlakirja. Ed. by Maarit Leskelä-Kärki, Kirsi Tuohela ja Kaisa Vehkalahti. K&H-kustannus, Turku, pp. 341–366. {Ritva Hapuli as a cultural historian}
 20. Kaisa Vehkalahti, ‘Kasvatuslaitos modernin kansalaisuuden rakentajana. In Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Ed. by Anja Heikkinen and Pirkko Leino-Kaukiainen. The Finnish Literature Society, Helsinki 2011, pp. 389–402. {Reform schools and the construction of modern citizenship}
 21. Kaisa Vehkalahti, ‘Historiallisten aineistojen etiikka lasten ja nuorten tutkimuksessa. In Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Ed. by Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen and Kaisa Vehkalahti. Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki 2010, pp. 140–162. {Ethics concerning the use of historical sources in childhood and youth studies}
 22. Kaisa Vehkalahti, Niina Rutanen, Hanna Lagström and Tarja Pösö, ’Kohti eettisesti kestävää lasten ja nuorten tutkimusta.’ In Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Ed. by Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen and Kaisa Vehkalahti. Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki 2010, pp. 10–23. {Introduction to the edited volume Research ethics in childhood and youth studies}
 23. Kaisa Vehkalahti, ‘Hilda ja Jenny huonoilla teillä: 1900-luvun alun kasvatuslaitostyttöjen elämää.’ In Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuorison historia. Ed. by Sinikka Aapola ja Mervi Kaarninen. The Finnish Literature Society & Nuorisotutkimusseura, Helsinki 2003, pp. 239–259. {Early-20th-century reform schools}
 24. Kaisa Vehkalahti, ‘The Idea of Home in Early 20th Century Reform School Education for Delinquent Girls.’ In Kön, makt, våld. Koferensrapport från det sjunde nordiska kvinnohistorikermötet 8–11 augusti 2002, Göteborg. Ed. by Eva-Helen Ulvroos. (Historiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2003), pp. 140–150.
 25. Kaisa Vehkalahti, ‘Koti-ikävän kirjeet.’ In 30-vuotias tunteilee! Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen 30 vuotisjuhlakirja. Ed. by Kimi Kärki. (Turun yliopiston historianlaitoksen julkaisuja no 61: Turku 2002), pp. 234–241. {Letters of home-sickness}
 26. Kaisa Vehkalahti, ‘Vuorelan kasvatuslaitoksen tytöt ja pahantapaisuuden sukupuoli 1900-luvun alun Suomessa. In Tulkintoja tytöistä. Ed. by Sanna Aaltonen ja Päivi Honkatukia. (The Finnish Literature Society & Nuorisotutkimusseura: Helsinki 2002), pp. 224–250. {Gender and delinquency in the beginning of the 20th century}
 27. Kaisa Vehkalahti, ‘Sensitive sources and empathetic reading. In Ennen ja nyt: Historian tietosanomat 1/2002 (http://www.ennenjanyt.net/)
 28. Kaisa Vehkalahti, ‘Jazztyttö ja naistenlehtien siveä katse. In Modernin lumo ja pelko. 10 kirjoitusta 1800- ja 1900-lukujen vaihteen sukupuolisuudesta. Ed. by Kari Immonen, Ritva Hapuli, Maarit Leskelä ja Kaisa Vehkalahti. (The Finnish Literature Society: Helsinki 2000), pp. 130–168.{Representations of girlhood in the Finnish Women’s magazines of 1920s}

  C Scientific books 

  C1 Monographs 

 29. Kaisa Vehkalahti, Constructing Reformatory Identity. Girls' Reform School Education in Finland, 1893-1923. Peter Lang publishing, Oxford 2009.
 30. Kaisa Vehkalahti, Kissapäiviä ja koulunkäyntiä. 110 vuotta kasvatustyötä Vuorelan koulukodissa. Vuorelan koulukoti, Vihti 2004.{110 anniversary history of Vuorela State Reform School}

  C2 Edited volumes and special issues 

 31. Special issue Marginalized Children: Methodological and Ethical Issues in the History of Education and Childhood History of Education vol 45 (no 4) 2016. Ed. by Johanna Sköld & Kaisa Vehkalahti. (peer-reviewed journal)
 32. Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään.Ed. by Kaisa Vehkalahti and Leena Suurpää. (Nuorisotutkimusverkoston / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 152: Helsinki 2014). {Generations of youth. Multidisciplinary perspectives to past and present youth.}(peer-reviewed edited volume)
 33. Oi nuoruus. Omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta eilen ja tänään. Ed. by Kaisa Vehkalahti and Essi Jouhki. (Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 154: Helsinki, 2014). {Autobiographical writings about youth}(non-refereed edited volume)
 34. Guest editor of the special issue Sukupuolihistoria – Kasvatus & Aika 1/2014. Ed. by Kaisa Vehkalahti, Saara Tuomaala-Sarpong and Heini Hakosalo. (http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=594) {Special issue ‘Gender history’} (peer-reviewed journal)
 35. Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Ed. by Elina Pekkarinen, Kaisa Vehkalahti and Sami Myllyniemi. (Nuorisotutkimusverkoston / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 131: Helsinki 2012). {Statistical year book of young people’s living conditions in Finland}(peer-reviewed edited volume)
 36. Ritvan Ystäväkirja. Ritva Hapulin 60-vuotis juhlakirja. Ed. by Maarit Leskelä-Kärki, Kirsi Tuohela and Kaisa Vehkalahti. (k&h-kustannus: Turku 2012). {Edited volume to honor docent, senior researcher Ritva Hapuli }( vertaisarvioimaton kokoomateos)
 37. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Ed. by Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen and Kaisa Vehkalahti. (Nuorisotutkimusverkosto: Helsinki 2010). {Research ethics in childhood and youth studies}(non-refereed edited volume)
 38. Guest editor of the special issue Life-writing – NORA Nordic Journal of Women’s Studies, vol. 15, no 1/2007 (peer-reviewed journal)
 39. Guest editor of the special issue Media / Nuorisotutkimus-lehti 3/2005 (peer-reviewed journal)
 40. Guest editor of the special issue Aika {Time} / Nuorisotutkimus-lehti 4/2003 (peer-reviewed journal)
 41. Modernin lumo ja pelko. 10 kirjoitusta 1800–1900-lukujen vaihteen sukupuolisuudesta. Ed. by Kari Immonen, Ritva Hapuli, Maarit Leskelä & Kaisa Vehkalahti. (The Finnish Literature Society: Helsinki, 2000). {Gender and modernity at the turn of the 19th and 20th centuries}(non-refereed edited volume)

  D Publications intended for professional communities 

  D1 Textbooks 

 42. On-line course Tulkintojen lähteillä. Harjoituskurssi historiantutkimuksen uusista lähestymistavoista {Methodos in Historical Research} The Finnish Virtual University of History, 2005. (Tekijätyöryhmän jäsen)
 43. On-line course Perhehistoria {Family History}, Open University of Turku, 2000 (2nd edition 2002). (Tekijä)
  On-line course Sukupuolihistoria {Gender History} University of Turku / Cultural History 2004. (Tekijätyöryhmän jäsen)
 44. On-line course Arjen historiaa – 1900-luvun suomalainen koti {History of the Finnish home in the 20th century} University of Turku / Cultural History 2003. (Tekijätyöryhmän jäsen)
 45. Textbook Naisen ja perheen historian opiskeluopas {Women’s history and Family History} Open University of Turku, 2000. (Tekijä)
 46. Textbook Perhehistorian lukukirja {Family History} Open University of Turku, 1999 (2nd edition 2002). (Toimittaja)
 47. Textbook Teknologian kulttuurihistorian lukukirja {Cultural History of Technology} Open University of Turku, 1999. (Toimittaja)

  D2 Other publications intended for professional communities 

 48. Vehkalahti, Kaisa, Mustola, Marleena & Vuorisalo, Mari: Ikkunoita lapsuudentutkimukseen. Professori emerita Leena Alasen haastattelu 16.2.2017 Haastattelu: Kasvatus & Aika 1/2017{Interview in peer reviewed journal}
 49. Vuorisalo, Mari, Mustola, Marleena & Vehkalahti, Kaisa: Lapsuus ja aika. Pääkirjoitus: Kasvatus & Aika 1/2017 {Editorial in peer reviewed journal}
 50. Avoinkaan julkaiseminen ei ole ilmaista. Pääkirjoitus: Kasvatus & Aika 3/2016 {Editorial}
 51. Historian opetuksen muuttuva merkitys. Pääkirjoitus: Kasvatus & Aika 2/2016 {Editorial}
 52. Sota, muistamisen etiikka ja kasvatushistorian mahdollisuus. Pääkirjoitus: Kasvatus & Aika 4/2015 {Editorial}
 53. Mihin kasvatuksen ja koulutuksen historiaa tarvitaan? Pääkirjoitus: Kasvatus & Aika 2/2015 {Editorial}
 54. Kasvatuksen historiaa, lapsuuden historiaa vai perhehistoriaa? Pääkirjoitus: Kasvatus & Aika 4/2014 {Editorial}
 55. Vehkalahti, Kaisa, Tuomaala-Sarpong, Saara & Hakosalo, Heini:Sukupuolihistorian näkökulmia kasvatushistoriaan. Pääkirjoitus: Kasvatus & Aika 1/2014 {Editorial}
 56. Vehkalahti, Kaisa, Dhondt, Pieter, Granbom-Herranen, Liisa, Heikkinen, Anja & Valtonen, Heli: Kasvatushistorioitsijat vallan kysymyksiä pohtimassa. Konferenssiraportti: Kasvatus & Aika 4/2013 {Conference Report}
 57. Lapsuuden historiaa tunteella. Konferenssiraportti: Kasvatus & Aika 4/2012 {Conference Report}
 58. Tyttösestä naisen ikään: suomalaisen tyttötutkimuksen historiaa ja tutkimustraditioita. Arvio teoksesta: Karoliina Ojanen, Heta Mulari ja Sanna Aaltonen (toim.) 2011. Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen. Helsinki: Vastapaino. Kasvatus ja Aika (3/2012) {Book Review}
 59. Leena Suurpää, Petri Cederlöf, Anu Gretschel, Laura Kestilä, Tomi Kiilakoski, Tapio Kuure, Sami Myllyniemi, Mirja Määttä, Kari Paakkunainen, Petri Paju & Kaisa Vehkalahti: Nuoria koskeva syrjäytymistieto. Avauksia tietämisen politiikkaan. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, Verkkojulkaisuja 27 / 2009,  (vertaisarvioimaton verkkoraportti) {Report}

  E Publications intended for the general public 

 60. Lukijalle – Oi nuoruus. Omaelämäkerrallisia tekstejä nuoruudesta eilen ja tänään, toim. Kaisa Vehkalahti ja Essi Jouhki. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 154, 2014, 5–9. {Preface}
 61. Lapsuuden historian viisi tehtävää. Lapsuudentutkimuksen verkoston kuukauden kolumni (01/2009) (verkkokolumni) {Column}

  G Theses

 62. PhD-thesis: Daughters of Penitence. Vuorela State Reform School and the Construction of Reformatory Identity, 1893–1923. Cultural History, University of Turku 2008.
 63. Phil. lic. thesis: Kohtalokas tyttöikä – Tyttöyden representaatiot 1920-luvun naistenlehdissä. Lisensiaatintutkielma. Kulttuurihistoria, historian laitos. Turun yliopisto 2000. {Representations of girlhood in the Finnish women’s magazines of 1920s}
 64. MA thesis: Tyttöikä on vaaroja täynnä... 1920-luvun naistenlehtien representaatiot tytöistä ja tyttöjen kasvatuksesta. Pro gradu-tutkielma. Kulttuurihistoria, historian laitos. Turun yliopisto 1998. {Representations of girlhood in the Finnish women’s magazines of the 1920s}

Projects