Abstracts of Publications

The majority of the publications of our publication series are in Finnish, but the list includes some titles also in English and Swedish. All the publications have English summaries.

A list of all publications in English can be found on the page Publication Series. Comprehensive series of the written publications in Finnish can be found from the page Julkaisusarja (in Finnish).

Year 2023

Restricted Childhood, Interrupted Youth
Alix Helfer, Jakob Trane Ibsen, Viola Särkiluoto and Sinikka Aapola-Kari

“Vulnerable?” Tools to assess the safety gaps of children and young people in Finland and strengthen knowledge production
Lotta Haikkola & Oona Myllyntaus (eds.)

Through Crises. Youth Barometer 2022
Antti Kivijärvi (ed.)

Urban youth during the COVID-19 pandemic. A study of young people’s leisure time, detached youth work, and accumulating worries
Sofia Laine & Eila Kauppinen & Karla Malm & Tommi Hoikkala (eds.)

Children and Young People’s Participation During the Corona Pandemic – Nordic Initiatives
Alix Helfer, Sinikka Aapola-Kari, and Jakob Trane Ibsen (eds.)

Year 2022

Opportunities of Young People with Profound Disabilities to Participate in Sports and Physical Activities
Susan Eriksson & Eero Saukkonen

Exceptional youth during the Covid-19 pandemic – Youth living conditions yearbook 2022
Marjatta Kekkonen, Mika Gissler, Päivi Känkänen & Anna-Maria Isola (eds)

Mobile Presence – Rapid Response. Research Report on Mobile Youth Work
Aino Tormulainen & Eila Kauppinen

Mobile utopias, politics of slowing down – research on young people on the move during the era of climate crisis
Mikko Piispa

Supporting Youth Culture
Anton Schalin & Miikka Pyykkönen

The 2021 Youth Barometer
Tomi Kiilakoski (ed.)

Year 2021

What is the meaning of Jyväskylä? A book for youth work communities
Tommi Hoikkala (ed.)

One hundred young people, one hundred paths to adulthood – Youth in Time, a qualitative longitudinal study
Kaisa Vehkalahti, Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (eds.)

A close look at participation in hobby activities. A study of children’s and young people’s leisure activities in 2020
Mikko Salasuo (ed.)

The service is good! The 2020 Youth Barometer
Päivi Berg & Sami Myllyniemi (eds.)

Enhancing refugee youth’s sustainable well-being through co-research and story-telling
Tiina Rättilä & Päivi Honkatukia (eds)

Childhood on the ice rink
Anna-Liisa Ojala

Youth policy and political youth: from objects to subjects?
Kari Paakkunainen & Juri Mykkänen (eds.)

Year 2020

Finland as a Growth Environment for the Next Generation
Antti Kääriälä, Markus Keski-Säntti, Mikko Aaltonen, Lotta Haikkola, Tiina Huotari, Ilari Ilmakunnas, Aapo Juutinen, Tomi Kiilakoski, Marko Merikukka, Elina Pekkarinen, Shadia Rask, Tiina Ristikari, Jarmo Salo, Mika Gissler.

Young People’s Families And Close Relationships. Youth Living Conditions Yearbook 2020
Tiina Valkendorff & Ella Sihvonen (Eds.)

One-Stop Guidance Centers: Studied and Interpreted
Mirja Määttä & Anne-Mari Souto (eds)

The Cost of Social Exclusion. A Study on Social Exclusion, its Costs, and the Impact of Targeted Youth Work
Teemu Vauhkonen & Tommi Hoikkala

Good Work! Youth Barometer 2019
Lotta Haikkola & Sami Myllyniemi (Eds.)

Young People’s Experiences of Art Visits and Cultural Participation in the Art Testers Campaign
Sofia Laine & Maaria Hartman

Year 2019

Youth Work Education in Finland
Tomi Kiilakoski

Afterimages, Traces of Images – Archiving and Studying Art by Children and Youth
Päivi Venäläinen, Jemina Lindholm, Seija Kairavuori, Tiina Pusa & Susanne Ylönen (Eds.)

Hobby Guarantee: for the Promotion of Equality
Leena Haanpää

Youth Barometer 2018. Influence On The Edge Of Europe. Summary
Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi (eds.)

Physical Aactivity Guaranteed. Survey of participation in physical activity and sport and the leisure time of children and young people with disabilities
In Finnish: Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta
Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (eds.)

Hip hop in Finland: Discourses by researchers and practitioners 
In Finnish: Hiphop Suomessa. Puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä
Venla Sykäri, Inka Rantakallio, Elina Westinen & Dragana Cvetanović (eds.)

From Regulating Research Ethics to Lived Encounters. Research Ethics in Studies Involving Children and Young People II
In Finnish: Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II
Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (eds.)

Relational life paths – life management of individuals? Agency and guidance of young people on the margins of education and work
In Finnish: Suhteisia elämänpolkuja – yksilöiden elämänhallintaa? Koulutuksen ja työn marginaalissa olevien nuorten toimijuus ja ohjaus
Sanna Toiviainen

Who will respond to crimes committed by young people? Services seen from the perspectives of professionals, young people and costs
In Finnish: Kuka vastaa nuorten rikoksiin? - Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin
Elina Pekkarinen, Lotta Haikkola, Noora Hästbacka & Anton Schalin

Youth Barometer 2018. Influence on the edge of Europe
In Finnish: Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Nuorisobarometri 2018
Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (eds.)

The right to move. A study of children's and young people's leisure activities in 2018
In Finnish: Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018
Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (eds.)

Media in everyday life: Insights into children’s and young people’s media cultures
Heta Mulari (ed.)

“My woman is openly herself.” Constructed naturalness, bodily consumer products and the change in gender norms among young people 1961–1973
In Finnish: "Naiseni on oma itsensä". Rakennettu luonnollisuus, ruumiilliset kulutustuotteet ja nuorten sukupuolten murros 1961–1973
Matleena Frisk

Youth in the Media City
Johanna Sumiala & Annaliina Niitamo (eds.)

Year 2018

Young person becoming independent, a strengthening agent – support for those about to reach the age of majority
In Finnish: Itsenäistyvä nuori, vahvistuva toimija – tukea täysi-ikäisyyden kynnyksellä
Karla Malm

“On the Streets We Go to the Places Where Young People Hang Out” – Railway Youth Work in Public and Semi-public Spaces
In Finnish: “Kadulla me ollaan niiden nuorten paikoilla”. Raidenuorisotyö julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa
Karla Malm

Encounters During Excursions – Inclusion and Sense of Community in the Excursions Organised by Children’s Homes
In Finnish: Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa
Jenni Moisio

Struggle for Respect: Moral Orders of Alternative Sports’ Subcultures
In Finnish: Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset
Anni Rannikko

Multidisciplinary network cooperation and bullying – case study of an anti-bullying project run by the Children of the Station
In Finnish: Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen. Tapaustutkimus Aseman Lapset ry:n K-0 -hankkeesta
Noora Hästbacka

Youth Barometer 2017. Roads to Learning
In Finnish: Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017
Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (eds)

Year 2017

Stubbing out smoking, switching over to snus? Study of perceptions and experiences regarding tobacco products among teenagers aged 13–17
In Finnish: Sammuuko savuke, nouseeko nuuska? Tutkimus yläkouluikäisten tupakkatuotteisiin liittyvistä mielikuvista ja kokemuksista
Mikko Piispa

On the defence line. Social science research and historical research into national defence and national service
In Finnish: Puolustuslinjalla. Yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta
Teemu Tallberg, Anni Ojajärvi & Tiia Laukkanen (ed.)

Young adults as users and objects of welfare services
In Finnish: Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina
Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi (eds)

Tracking of inactivity. Longitudinal study on the changes of physical activity relationship (PAR) among young people who are not very active
In Finnish: Liikkumattomuuden jäljillä. Pitkittäistutkimus vähän liikuntaa harrastavien nuorten liikuntasuhteesta ja liikunta-aktiivisuuden muutoksista
Markku Vanttaja, Juhani Tähtinen, Tuomas Zacheus, Pasi Koski

Civic engagement and right-wing populism amongst young people
In Finnish: Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi
Vesa Puuronen & Kari Saari (eds.)

“Perhaps that’s another reason why they kept quiet” – the capacity of professionals to relate to young LGBTIQ people and take diversity into account in mental health and substance abuse servicesIn Finnish: “Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa”. Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveystyössä
Noora Hästbacka & Inka Sirén

Voices and lack of voice in services. A review of data relating to children and young people’s service experiences
in Finnish: Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon
Marja Peltola & Jenni Moisio

What Do You Want to Be When You Grow Up? Educational and Occupational Aspirations in 1950s and 1960s Helsinki
in Finnish: Mikä sinusta tulee isona? Koulutus- ja ammattisuunnitelmat 1950–60-luvun Helsingissä
Sinikka Selin

A Look to the Future. Youth Barometer 2016
in Finnish: Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016
Sami Myllyniemi (ed.)

Smoke-free support. Development of participatory action on smoking in targeted youth work
in Finnish: Savuton tuki. Tupakkatyön osallistava kehittäminen kohdennetussa nuorisotyössä
Anne Puuronen

Reform school in change. Study on the position and tasks of reform schools
in Finnish: Koulukoti muutoksessa. Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä
Elina Pekkarinen

Year 2016

Looking at Life Skills
in Finnish: Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana
Fanny Vilmilä

The Backside of Sport. Equal opportunities and equality in sports and exercise  
in Finnish: Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa
Päivi Berg & Marja Kokkonen (ed.)

Children and Young People on the Move. Young People’s Living Conditions Yearbook 2016 
in Finnish: Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016
Antti Kivijärvi & Marja Peltola (eds)

A Grip on Media – A study of children’s and young people’s leisure activities in 2016, with an emphasis on media and physical activities 
in Finnish: Media hanskassa – lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus mediasta ja liikunnasta 2016
Jani Merikivi & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo: 

Turning points: Perspectives on research methods in children’s media cultures and on media education 
in Finnish: Solmukohtia: näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen
Heta Mulari (ed.)

Finnish Transnational Adoptees. Belonging to the Family and Nation
in Finnish: Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut - Perheeseen ja kansaan kuuluminen
Heidi Ruohio

I am Fire but my Environment is the Lighter. A Study on Locality, Mobility, and Youth Engagement in the Barents Region
Tomi Kiilakoski
Original language of the publication is English.

Exceptional Life Courses. Elite Athletes and Successful Artists in 2000s Finland
Mikko Salasuo, Mikko Piispa and Helena Huhta
The publication is an abbreviated English translation of two books published in Finnish.

“Keeps my head together while I’m out of work” – Physical activity in the everyday lives of unemployed youth
in Finnish: "Pitää pään kasassa työttömyysaikana". Liikunta työttömien nuorten arjessa
Helena Huhta

Young people's life in the sparsely populated periphery of Finland 
in Finnish: Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä – Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla
Päivi Armila, Terhi Halonen & Mari Käyhkö

Guidelines for defining and evaluating the youth affairs sector 
in Finnish: Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin
Anu Gretschel, Pirjo Junttila-Vitikka & Anne Puuronen

Finnish Youth Research Anthology 1999-2014 
Tommi Hoikkala & Meri Karjalainen (eds.)
Original language of the publication is English.

Youth Barometer 2015
in Finnish: Arjen jäljillä - Nuorisobarometri 2015
Sami Myllyniemi (ed.)

Year 2015

Positive Recognition
in Finnish: Myönteinen tunnistaminen
Jouni Häkli & Kirsi Pauliina Kallio & Riikka Korkiamäki 

Music fandom and modernizing youth Emergence of popular music fan culture in Finland from the 1950s to early 1970s 
in Finnish: Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus. Populaarimusiikin ihailijakulttuurin rakentuminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvun alkuun
Janne Poikolainen
 
The Life Course of a Top Athlete – a Study of Sportsmen in 2000s Finland 
in Finnish: Huippu-urheilijan elämänkulku. Tutkimus urheilijoista 2000-luvun Suomessa
Mikko Salasuo, Mikko Piispa and Helena Huhta

Social control and fragile autonomy: The construction of adolescents’ agency in outreach youth work 
in Finnish: Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen
Tarja Juvonen

A Healthy Soldier. An ethnographic study on conscripts' health sense as a social phenomenon 
in Finnish: Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä
Anni Ojajärvi

The significance of ethnicity in youth peer relationships. A study of the encounters of youth from immigrant backgrounds and majority youth in youth work fields 
Antti Kivijärvi

Development of research on media education
Fanny Vilmilä

Youth Barometer 2014. Youth with human dignity
Sami Myllyniemi (ed.)

Young people at the counter – three perspectives to social exclusion and young people’s position in the service system
Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo

Wellbeing of LGBTIQ Youth research project (pdf)
Riikka Taavetti, Katarina Alanko & Lotte Heikkinen

Year 2014

The artist’s life course – a study on young artists in Finland in the 2000s
Mikko Piispa and Mikko Salasuo

School is More. Practices, Opportunities and Problems of Cooperation Between Youth Work and School
Tomi Kiilakoski

Generations of Youth
Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää, eds.

Youth guarantee in everyday life and politics in the Finnish context (pdf)
Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (eds.)

Respectable families. Immigration, generations and social position
Marja Peltola

Children’s Media Barometer 2013. Media uses of 0–8 year-old children and changes in media uses during the 2010s
Annikka Suoninen

On the Lookout. Outreach youth work as a profession and development of the professional field – aspects of practical work
In Finnish: Etsivän katse. Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – näkökulmia käytännön työstä
Anne Puuronen

Youth Participation. Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy
Original language of the publication is English.
Anu Gretschel, Tiina-Maria Levamo, Tomi Kiilakoski, Sofia Laine, Niina Mäntylä, Geoffrey Pleyers & Harri Raisio

Web publication: Youth Participation. Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy (pdf, 562 kb)

Year 2013

How are young LGBTIQ people doing in Finland? 
in Swedish: Hur mår HBTIQ-unga i Finland?
Katarina Alanko
 
Youth Barometer 2013
Sami Myllyniemi (ed.)
 
Young people on the go! Study of young people’s leisure activities 2013 
in Finnish: Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013
Sami Myllyniemi & Päivi Berg
 
Children’s Media Barometer 2012. Summary (see page 24 onwards)
in Finnish: Lasten mediabarometri 2012
Annika Suoninen
 
Social Album. Lifestyles in Generational Transitions
Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi
 
Exceptional life courses. Elite athletes and artists in the Finland of the 2000s
In Finnish: Epätavallisia elämänkulkuja: huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa
Mikko Piispa and Helena Huhta (eds.).
Contributors: Mikko Piispa, Helena Huhta, Mikko Salasuo, Tommi Hoikkala
 
From observing the active ones to listening to the outsiders? The contents, methods and blind spots of research on youth work
In Finnish: Aktiivisten havainnoinnista ulkopuolisten kuuntelemiseen? Nuorisotyön tutkimuksen sisällöt, menetelmät ja katvealueet
Ville Pöysä, University of Eastern Finland

Year 2012

Developing youth work
In Finnish: Kehittyvä nuorisotyö
Katja Komonen, Leena Suurpää & Markus Söderlund (eds.)

Education in the technological world
In Finnish: Kasvatus teknologisessa maailmassa. Tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta
Tomi Kiilakoski

Young voters in the 2011 parliamentary election
In Finnish: Nuoret ja ääni. Nuoret eduskuntavaaleissa 2011
Jussi Ronkainen (ed.)
 
To smoke or not to smoke? Qualitative research into ways to prevent smoking among young people
In Finnish: Ei pala, palaa, ei pala… Laadullinen tutkimus nuorten tupakoimattomuuden edistämisestä
Anne Puuronen
 
Street culture – Young people in Finland in the 21st century
In Finnish: Katukulttuuri. Nuorisoesiintymiä 2000-luvun Suomessa
Mikko Salasuo, Janne Poikolainen & Pauli Komonen (ed.)

Young entrepreneurs – responsibility, flexibility and possibilities
In Finnish: Nuoret yrittävät – Vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä
Leena Haanpää & Simo Tuppurainen

A Lesson in Democracy. The Municipalities of Children and Young Adults at the Beginning of the 21st Century
In Finnish: Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa
Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski

Young Actors in Transnational Agoras. Multi-sited Ethnography of Cosmopolitan Micropolitical Orientations
Original language of the publication is English.
Sofia Laine

Perspectives to Doping Substance Use outside Elite Sports in Finland
In Finnish: Kuntodoping - Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella
Mikko Salasuo & Mikko Piispa

Year 2011

The Written Youth. Contemporary Interpretations of Finnish Youth During the First Half of the 20th Century
In Finnish: Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta
Ilona Kemppainen, Kirsti Salmi-Niklander & Saara Tuomaala (eds.)

And Yet it Works. How to Make Sense of Substance Education
In Finnish: Se toimii sittenkin – kuinka päihdevalistuksesta saa selvää?
Markku Soikkeli, Mikko Salasuo, Anne Puuronen & Matti Piispa

Researchers and Youth Work on the Move - A Study of the Development Projects in Urban Youth Work
In Finnish: Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä - Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet
Veronika Honkasalo, Tomi Kiilakoski & Antti Kivijärvi

Knowledge and Research in Child Protection - The Experts’ Point of View
In Finnish: Lastensuojelun tieto ja tutkimus - Asiantuntijoiden näkökulma
Elina Pekkarinen

One Has to Go to School. An Ethnographic Study on a School Class as a Social Space
In Finnish: Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana
Petri Paju

Given, Taken And Seld Made. The Leisure Time of Young People in Contemporary Finland
In Finnish: Annettu, otettu, itse tehty – Nuorten vapaa-aika tänään
Mirja Määttä & Tarja Tolonen (eds.)

Joy and Power of Life – Meanings of Art Creation for Young People in the Myrsky (Storm) Project
In Finnish: Iloa ja voimaa elämään – Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa
Katriina Siivonen & Sirkku Kotilainen & Annikka Suoninen

Charged Up And Online: Advances in Youth Work
In Finnish: Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön
Jani Merikivi, Päivi Timonen ja Leena Tuuttila (eds.)

Everyday Racism in School. An Ethnographic Study of Group Relations between Finnish and Immigrant Youths
In Finnish: Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten suhteista
Anne-Mari Souto

Among Girls. Youth Work, Multiculturalism and Gender Equality
In Finnish: Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä
Veronika Honkasalo

Year 2010

Youth Barometer 2010
In Finnish: Puolustuskannalla. Nuorisobarometri 2010
Sami Myllyniemi (ed.)

The Miscommunication of Youth and Adults: Miscommunicated Youth (Yearbook of Living Conditions of the Youth 2010)
In Finnish: Ohipuhuttu nuoruus 
Anu-Hanna Anttila, Kristiina Kuussaari & Tiina Puhakka (eds.)

Where Childhood is Made: Childhood Spaces - Children's Places
In Finnish: Missä lapsuutta tehdään?
Kirsi Pauliina Kallio, Aino Ritala-Koskinen & Niina Rutanen (eds.)

Research Ethics in Studies Involving Children and Young People
In Finnish: Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka
Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (eds.)

Collectivity in the Racist Youth Milieu - A Case Study Conducted in the Threshold of New Millennium in Joensuu
In Finnish: Yhteisöllisyys rasistisessa nuorten miljöössä - Tapaustutkimus vuosituhannen vaihteen Joensuussa
Sini Perho

Stadi-Boys, Crime and Child Protection - Five Case Studies from Six Decades
In Finnish: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä
Elina Pekkarinen

Children and Young People as Environmental Citizens - the Environmental Education Perspective to Participation
In Finnish: Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina
Sanna Koskinen

Year 2009

The Known Soldiers - Conscript's Experience and Health Sense
In Finnish: Tunnetut sotilaat. Varusmiehen kokemus ja terveystaju
Tommi Hoikkala, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi

The Shared Fields of Youth Work and Social Work: Discussions of Profession, Practices, and Convergences
In Finnish: Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista
Suvi Raitakari & Elina Virokannas (eds.)

Open up the Doors! Multicultural Youth, Leisure and Participation in Civic Activities
In Finnish: Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen
Päivi Harinen, Veronika Honkasalo, Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (eds.)

Youth Barometer 2009
In Finnish: Taidekohtia. Nuorisobarometri 2009
Sami Myllyniemi

Youth Leisure Time Research 2009
In Finnish: Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009
Sami Myllyniemi

Year 2008

Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot -yearbook 2008
Minna Autio, Kirsi Eräranta & Sami Myllyniemi (eds.)

Riskillä merkityt. Lapset ja nuoret huolen ja puuttumisen politiikassa
Timo Harrikari

Youth Barometer 2008
(In Finnish: Mitä kuuluu? Nuorisobarometri 2008)
Sami Myllyniemi