Yên Mai

Yên Mai

Research Assistant

Master of Social Sciences (University of Helsinki)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Introduction

Yên Mai is a doctoral student at University of Helsinki. She has a Master Degree in Social Sciences from University of Helsinki. Her research focuses on youth activism, gender/sexuality, queer issues, and educational reform. She is the winner of the Thesis Competition 2016 held by the Finnish Youth Research Society, and the runner-up of the Master's Award in Developmental Studies 2016

Publications in English

Journal articles
Mai, Yen and Sofia Laine. 2016. "Blogging Activism of Young Educated and Global Women in Tunisia and Vietnam: A two-case study." Participation and Conflict 9(3): 893-917.

Reports
Sep 15, 2016. Producing Girlish Knowledge: Summary Report. Finnish Youth Research Society.

Publications in Vietnamese

News articles
Dec 15, 2015. “Cần nhìn trực diện vào cách hiểu giới” [Understanding "transgender" and the new law], Tuoi Tre Newspaper.
Oct 30, 2015. “Hãy nhìn vào kiến tạo xã hội” [The social construction of reality], Tuoi Tre Newspaper.
Sep 06, 2015. “Một cái nhìn từ đám đông” [The crowd mentality], Tuoi Tre Newspaper.
Sep 21, 2014. “Bệnh "ái kỷ” trên mạng xã hội: bạn quá tự yêu mình?” [Narcissism and the social media], Tuoi Tre Newspaper.
Aug 05, 2014. “Họ "ngoan" hơn, dù ít vui hơn” [The challenge to compete with Western youth], Tuoi Tre Newspaper.
Nov 02, 2013. “Bạn có sống trong bội hiện thực?” [Do you live in Hyperreality?], Tuoi Tre Newspaper.
Mar 5, 2013. “Những kẻ lạc đường” [The lost youth], Tuoi Tre Newspaper.
Aug 16, 2011. “Tôi học để không sợ hãi” [The purpose of education], Tuoi Tre Newspaper.
Apr 11, 2010. “Nếu mẹ tôi không thể chấp nhận sự thật này” [If my mother cannot accept my sexuality], Tuoi Tre Newspaper.

Interviews
Dec 22, 2015. “Để thay đổi nền chính trị thế giới” [On the court case against the Nobel Foundation], Tuoi Tre Newspaper.

Book/Documentary Reviews
Dec 22, 2014. “Một cái nhìn chân thành và vài khoảnh khắc bị bỏ lỡ” [Documentary review: Madam Phung’s Last Journey], Tuoi Tre Newspaper.
Nov 5, 2014. “Có một con đường đến hạnh phúc, của bạn” [Book review: The Science of Happiness by Stefan Klein], Tuoi Tre Newspaper.
Oct 19, 2014. “Sống lại từ một cái chết tinh thần” [Book review: Colorless Tsukuru Tazaki and his years of pilgrimage by Haruki Murakami], Tuoi Tre Newspaper.
Aug 24, 2013. “Vì sao họ là những “Đám Đông Cô Đơn?” [Book review: The Lonely Crowd by David Reisman], Tuoi Tre Newspaper.
Aug 12, 2013. "Khi nỗi cô độc được đồng hành" [Book review: The Invention of Solitude by Paul Auster], Tuoi Tre Newspaper.
Aug 08, 2010. "Chúng ta có chọn nỗi đau của thiên tài?" [Book review: Flowers for Algernon by Daniel Keyes], Tuoi Tre Newspaper.

Fiction
Oct 21, 2012. “Lời tự thú” [The confession], Van Nghe Tre Newspaper.
May 30, 2010. Một Nửa Mười Tám [Half of eighteen], Ao Trang Newspaper.