Marja Peltola

Marja Peltola

Post-doctoral researcher

DSocSc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+358 20 755 2667

Introduction

My research interests cover themes related to family relations, ethnicity and international migration, intersectionality, and youth studies.

Currently, I work as a post doctoral researcher on the project Generational negotiations, social control and gendered sexuality (GENESO) (2012–2016), located at the Finnish Youth Research Network, financed by the Academy of Finland and led by professor Johanna Niemi. The project focuses on intergenerational negotiations in multicultural contexts, and the ways the hierarchies of ethnicity and gender shape these negotiations.

In my doctoral research Respectable Families – Immigration, Generations and Social Position (2014, in Finnish), I examined how parents who had immigrated to Finland and their children interpret and speak about their own families, and which positions in the Finnish society they have and aspire. On one hand, I focused on how family life is interpreted in the intersection of the hierarchical orders of ethnicity and social class, and on the other hand, on what kinds of hierarchical differences are told to exist within the families according to generation and gender, and how these differences are interpreted and negotiated.

I am also the corresponding editor of the journal YOUNG – Nordic Journal of Youth Research.

2015

Peltola, Marja & Kivijärvi, Antti (submitted): Sports and structured leisure as sites of victimization: looking at the significance of gender and ethnicity.

 

Peltola, Marja (forthcoming): Sukupolvisuhteet, taloudellinen riippuvuus ja kuulumisentunteet [Intergenerational relations, economic dependency and feelings of belonging]. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Nuorisobarometri 2015.

Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja & Souto, Anne-Mari (2015): Maahanmuuttajataustaisten nuorten onnistuneiden koulutussiirtymien tukeminen [Supoorting the successful educational transition of young people with immigrant backgrounds]. Teoksessa Mirja Määttä & Anne Määttä (toim.): Parempia ratkaisuja koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten tukemiseen. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, 23–27.

Peltola, Marja (2015): Keskiluokkaisen minuuden jäljillä. Kirja-arvio teoksesta Skeggs, Beverley: Elävä luokka. Sosiologia 52 (3): 293–296.

Kivijärvi, Antti; Myllyniemi, Sami & Peltola, Marja (2015): Väkivallan ja syrjinnän kokemukset ovat osa nuorten ikäluokkien arkea. Näkökulma. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto (web publication).

Peltola, Marja (2015): Respectable families. Discourses on family life, ethnic hierarchies and social positioning. Ethnicities 16 (1) (online before print).

Laukkanen, Tiia; Peltola, Marja & Suurpää, Leena (2015): Nuoruus vaaliohjelmissa: toimenpiteitä, vaan ei toimintaa. Näkökulma. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto (web publication).

Berg, Päivi & Peltola, Marja (2015): Raising decent citizens. On respectability, parenthood and drawing boundaries. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 23 (1): 36–51.

2014

Peltola, Marja (2014): Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Peltola, Marja (2014): Kunnollisia perheitä – maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema. Lektio. Nuorisotutkimus 32 (3): 33–37.

Peltola, Marja & Suurpää, Leena (2014): Nuorten väkivalta kertoo eriarvoisuudesta. Vieraskynä. HS 15.10.2014

Fagerlund, Monica; Peltola, Marja; Kääriäinen, Juha; Ellonen, Noora & Sariola, Heikki (2014): Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013. Lapsiuhritutkimuksen tuloksia. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu.

Fagerlund, Monica & Peltola, Marja (2014): Lasten ja nuorten väkivaltakokemuksissa laskeva trendi. Haaste 14 (4): 7–11.

Peltola, Marja (2014): Samanlaiset ja erilaiset – Maahanmuuttajataustaisten perheiden asemoitumisia suhteessa suomalaisiin perheisiin. (Etmu-blogi).

2010–2013

Peltola, Marja (2013): Käsitteiden uudelleen ajattelua. Kirja-arvio teoksesta Rogers Brubaker: Etnisyys ilman ryhmiä. Tiede & edistys 38 (3): 249–252.

Aaltonen, Sanna; Kivijärvi, Antti; Peltola, Marja & Tolonen, Tarja (2011): Ystävyydet. Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim.): Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 29–56.

Gretschel, Anu; Laine, Sofia; Siivonen, Katariina; Peltola, Marja & Myllyniemi, Sami (2011): Toiminnan esteet. Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim.): Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 109–127.

Kestilä, Laura; Määttä, Mirja & Peltola, Marja (2011): Rakenteet. Teoksessa Määttä, Mirja & Tolonen, Tarja (toim.): Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 129–163.

Peltola, Marja (2011): Kunnollisuus, suomalaisuus ja rajat. Katsaus. Nuorisotutkimus 29 (4), 80–84.

Peltola Marja (2010): Ulossuljettu keskiluokka? Maahanmuuttajataustaiset nuoret, perhe ja yhteiskunnallinen asema. Teoksessa Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Nuorisotutkimusseura, 66–83.

Peltola, Marja & Honkasalo, Veronika (2010): Monikulttuuriset perheet sukupolvisuhteina ja kontrollin kohteina. Teoksessa Anttila, Anu-Hanna; Kuussaari, Kristiina & Puhakka, Tiina (toim.) Ohipuhuttu nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja 2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorisoasiain neuvottelukunta, 119–131.

Peltola, Marja (2010): Youth Work in Finland – Finding Ways for Intercultural Opening. National report for the project “Moving Societies towards Integration?”. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 38.

2009–

Peltola, Marja (2009): Intergenerational Relations in Families with an Immigrant Background. Report on Family Interviews for Project INTERFACE. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 24.

Peltola, Marja (2008): Nuoret välittäjät. Maahanmuuttajanuorten käsityksiä kehitysyhteistyöstä ja kehitysyhteistyöjärjestöistä. Teoksessa Salmio, Tiina (toim.): Tietoa, kokemuksia, elämyksiä. Lasten ja nuorten osallistuminen kehitysyhteistyöjärjestöjen toimintaan. Helsinki: Plan Suomi Säätiö, 83–101.

Peltola, Marja (2007): Sukupolvien kohtaamisia maahanmuuttajaperheissä. Katsaus. Nuorisotutkimus 25 (4): 69–73.

Peltola, Marja (2007): Konventioita ja vaihtoehtoja – nuoret muuttuvan yhteiskunnan poliittisina toimijoina. Teoksessa Paakkunainen, Kari (toim.): Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja vaalit 2007. Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto, 82–102.

Peltola, Marja (2006): Nuorten poliittinen aktiivisuus – katkoksia ja jatkuvuutta. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Projects